In memoriam Gajzágó Egon
(Nyitra, 1923. VIII. 29. - Budapest, 2010. VI. 22.)

Gajzágó Egon

Szent Pál apostol írja a Korintusiakhoz 1. levelében: "A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz. A megbízatások is különfélék, de az Úr ugyanaz. - - - - - - A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele".

Gajzágó Egon kollegánk és sporttársunk a vízügyi szolgálatban hasznosította talentumait abban az időben, amikor a magyar vízügy intézményrendszere és szervezettsége nemzetközi hírűvé vált.

Munkahelyei voltak: Vízügyi Építő Vállalat, Budapesti Vízügyi Igazgatóság, Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet. Árszakértő szakmai munkája mellett a Vízügyi Sport Club evezős szakosztályát vezette 1956-tól 1987-ig, majd elnöke volt haláláig. Az 1990-es évek elején, az egykori 411. sz., Wesselényi Miklós vízi cserkészcsapat fenntartó testületének is elnöke volt.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a felügyelete alá tartozó vízügyi szervek, vállalatok, intézmények nevét találhatjuk az evezős szakosztály 1957. évi tagnévsorában: OVF, VIÉP, ÁKSz, VITUKI, VIZITERV, BUVIZIG.

Az evezős szakosztály házirendje, sporthajóinak összetétele és a hajóhasználatot szabályozó házi minősítési rendszere példaértékű volt. Vezetése alatt a VSC a Magyar Evezős Szövetség egyik túraevezős bázis egyesületévé fejlődött. A vízügyi evezősök számtalanszor nyerték meg a MESz népszerű 4 fordulós túraevezős versenyét.

Gajzágó Egon a vízügyi evezős közösség gondos szolgálatával sok-sok munkatársának és sporttársának biztosította a vízi túrázás nyújtotta megújulási lehetőség feltételeit.

Pap Kornélia négyszeres Európa bajnok evezős írja Vizek szabadja lettem c. könyvében: "Számtalan kedves emlék hordozója minden evezős!"

A természetjáró, hajójával a nagyvárosi forgatagot elhagyó evezős, kajakos, kenus, a teremtett világ szépségeivel, Prohászka szavaival "az imádkozó természettel" találkozik.

A hívő lélek a természet nagyszerűségében is, Isten dicsőségét látja és Assisi Szent Ferenc szavaival mondhatja: "- - - Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. - - -" (Naphimnusz, Sík Sándor ford.)

E gondolatokkal emlékezünk Gajzágó Egonra, a Vízügyi SC örökös tagjára.


Gajzágó Egon hamvait szűk családi körben helyezték végső nyugalomra a gyászmisét követően (San Juan Capistrano Catholic Church, California, USA). Lelki üdvéért Budapesten, 2010. október 30-án /szombaton/ 18.30 órakor mutattak be szentmisét a Pesti Ferences Templomban (Budapest V. ker., Ferenciek tere).

Emlékét kegyelettel megőrizzük.


Bp., 2010. X. 23.                 Wagner Mihály